Detta är arbetet efter Britta och Inga's Släktforskning

========F A M I L Y  T R E E========

Allt arbete som ligger bakom denna har min mormor Britta Arne och hennes dotter Inga Bolve, alltså min mor, utfört mellan 1985 och 2002. Jag vill till dessa två framföra ett extra stort och varmt T A C K. Ert arbete är ovärdeligt och mycket intressant. Väl värt att bevara till kommande generationer. Allt kanske inte stämmer till fullo, men jag lovar att göra vad jag kan för att vidmakthålla och förbättra innehållet efter bästa förmåga.

 


Proband


Axel Nohlgren


Name index


? ?  -  Elis Hallingström
Elsa Amanda   -  Karin Teresia
Karl David Gustafsson  -  Sven-Anders Gräll
Tage -Wilhelm Andersson


Birthplace index


Hidinge, Närke   -  Gärdserum
Gärdserum Spjutvik  -  Oxebacken Hallsberg
  -  Åhlhult, Domryd Rote
Åtvids sn -Örtomta


Birthdate index


1634  -  1843
1846-11-18  -  1910-03-18
1911-09-07  -  


Research:
© Ulf Bolve. Address: Linneberga Hornsberg, 585 93 Linköping, Sverige. Telephone: 0709-19 96 96
This page is created with the program Holger6 2002-10-16